top
Hotline: 024.38253244
Lịch sử phát triển
Thứ 2 | 22/05/2017 - Lượt xem: 5610

Ngày thành lập: 18/7/1960

  • Ngày 18/7/1960 được thành lập theo Quyết định số 477/NT của Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), lấy tên là Công ty bông vải sợi may mặc Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập hai Công ty là Công ty bông vải sợi và Công ty may mặc Hà Nội. Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Thương Nghiệp Hà Nội.
  • Ngày 17/11/1992 được đổi tên là Công ty vải sợi may mặc Hà Nội theo Quyết định thành lập số 2885 QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Thương Nghiệp Hà Nội.
  • Ngày 16/8/2000, UBND thành phố ra quyết định đổi tên Công ty là Công ty Thương mại Dịch vụ - Thời trang Hà Nội theo quyết định số 4104/QĐ-UB. Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội.
  • Ngày 13/10/2010, chuyển thành Công ty TNHH một thành viên theo QĐ số 3469/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đại diện nắm giữ vốn là Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro.
  • Tháng 4/2015 thực hiện IPO,
  • Ngày 15/6/2015 chuyển đổi thành Công ty cổ phần, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Cơ cấu vốn 49% Nhà nước.
  • Mã số doanh nghiệp: 0100107927
BÌNH LUẬN & CHIA SẺ
Đang tải bình luận,....